vrijdag 9 juni 2017

Afbeeldingsresultaat voor de laatste loodjes school
De laatste maand is van start gegaan! De laatste loodjes wegen         soms het zwaarst ... Na het vele feesten, moeten we nu toch weer werken.  We oefenen alle leerstof heel goed in en waar het nog moeilijk gaat, krijgen we nu de tijd om dit extra te trainen. Probeer nog een extra inspanning naar lezen toe te doen want uit ervaring weet ik dat de vakantie ook geen ideale oefenperiode vormt.

De lessen wiskunde spitsen zich nu vooral op het toepassen van de geziene leerstof. Uiteraard ook het verder automatiseren. Alle kinderen hebben bijna hun einddiploma van splitsen. Ook de   bewerkingen tot 10 beginnen aardig te vlotten. Doe zo verder.
                               
Afbeeldingsresultaat voor taal  lezen


In de lessen taal werken we verder met enkele leesprobleempjes.   De eindletters -lijk, -g, - ing... staan deze week op het programma. Ook het lezen van tweelettergrepige woorden.
Begrijpend lezen wordt verder uitgebreid. De spelling spitst zich toe op klankzuivere woorden.
Eenvoudige zinnen schrijven (wie, wat, waar, hoe, wanneer) is nog niet altijd eenvoudig. Spreken is makkelijker dan schrijven.     De lessen WO zijn nu vooral het vastzetten van de leerstof i.v.m. de boerderijklas in het thema "groeien". Zo kabbelen we verder naar het einde van het eerste leerjaar.