vrijdag 9 juni 2017

Afbeeldingsresultaat voor de laatste loodjes school
De laatste maand is van start gegaan! De laatste loodjes wegen         soms het zwaarst ... Na het vele feesten, moeten we nu toch weer werken.  We oefenen alle leerstof heel goed in en waar het nog moeilijk gaat, krijgen we nu de tijd om dit extra te trainen. Probeer nog een extra inspanning naar lezen toe te doen want uit ervaring weet ik dat de vakantie ook geen ideale oefenperiode vormt.

De lessen wiskunde spitsen zich nu vooral op het toepassen van de geziene leerstof. Uiteraard ook het verder automatiseren. Alle kinderen hebben bijna hun einddiploma van splitsen. Ook de   bewerkingen tot 10 beginnen aardig te vlotten. Doe zo verder.
                               
Afbeeldingsresultaat voor taal  lezen


In de lessen taal werken we verder met enkele leesprobleempjes.   De eindletters -lijk, -g, - ing... staan deze week op het programma. Ook het lezen van tweelettergrepige woorden.
Begrijpend lezen wordt verder uitgebreid. De spelling spitst zich toe op klankzuivere woorden.
Eenvoudige zinnen schrijven (wie, wat, waar, hoe, wanneer) is nog niet altijd eenvoudig. Spreken is makkelijker dan schrijven.     De lessen WO zijn nu vooral het vastzetten van de leerstof i.v.m. de boerderijklas in het thema "groeien". Zo kabbelen we verder naar het einde van het eerste leerjaar.

vrijdag 2 juni 2017

Beste ouders,
De boerderijklas zit erop! Ik kan en durf zeggen dat het een heel leuke ervaring was. De zon was elke dag van de partij en de activiteiten waren heel leuk en leerrijk! Ik hoop dat uw kind alvast heel veel kan vertellen... maar ze zullen wel veeeeeeeeeeel slapen!!! Ook juf zal slapen! Maar ik ben trots op mijn 25 kapoenen!! Weer een stapje verder in het groter worden! Geniet van de laatste fotoreeks!

Boerderij

donderdag 1 juni 2017

Beste ouders,
De foto's van dag twee zijn klaar!!
Geniet er maar van: boerderij

maandag 22 mei 2017

De nieuwe klas valt in de smaak.. Hier enkele kiekjes...

dinsdag 2 mei 2017

Afbeeldingsresultaat voor meester op de fiets

Vandaag was het meester op de fiets. De kinderen hebben hun hartje kunnen ophalen. Een heel leuk en leerrijk parcours was klaar gezet. Hun behendigheid werd op de proef gesteld. Jammer genoeg heb ik weinig foto's kunnen nemen omdat ik bij verschillende hindernissen moest staan uit veiligheid. De verschillende hindernissen waren: rond punt, brug, wipplank, ladder, schuine strook, slalom.... Het was verrassend hoeveel kinderen dit reeds zonder problemen konden uitvoeren. Een dikke bravo!

De voorlaatste maand is gestart. Binnenkort staat er een verhuis op het programma. We zullen de laatste periode les krijgen in de "living". De wanden tussen het eerste en tweede leerjaar worden open gemaakt. Dat wordt spannend.

Afbeeldingsresultaat voor half uur


De leerstof is zo goed als afgerond. Voor wiskunde komt er enkel nog het "half uur" bij. De rest is automatiseren. Het stuk over optellen en aftrekken met brug is voor sommige kinderen nog moeilijk. Maar met materiaal lukt ons dit wel. De zorgjuf oefent de splitsingen. Het gaat vlot! De eindstreep is in zicht.
Tijdens de lessen taal gaan we nu vooral gaan toepassen. Zinnen vormen, begrijpend lezen...
Ook het correct schrijven wordt geoefend. Er komen nog steeds nieuwe leesprobleempjes aan bod.
Dit zal ook in de volgende leeskern nog zo zijn. We hebben nog 2 kernen te gaan.

Na hun communie of lentefeest kijken we dan uit naar de boerderijklas. Meer info volgt uiteraard tijdens de infoavond!

woensdag 19 april 2017

De derde en laatste trimester is van start gegaan! We vliegen er ten volle in want het wordt toch wel een drukke periode. Dinsdag zijn we gestart met het zaaien van zonnebloemen en pompoenen o.l.v. enkel mensen van Tuinhier. We verzorgde de plantjes nu verder in de klas tot die klaar zijn om thuis te planten. Meer info volgt. We zijn nu volop bezig aan ons hoedje voor op de gekke mutsentocht. Geen traditioneel schoolfeest dit jaar maar een heel leuke wandeltocht met zoekertjes en tussenstops... Stilletjes aan komt ook de eerste communie dichterbij. We maken alvast de versiering voor in de kerk.. Maar ssssssssssssssttt! Het blijft geheim. In de lessen wiskunde zullen we de laatste stap zetten: aftrekken met brug. Dan is het enkel automatiseren en oefenen. De splitsingen automatiseren gaat goed vooruit. Een aantal kinderen hebben de eindstreep reeds behaald. De zorgjuf oefent dit verder in de klas. Ook de optellingen en aftrekkingen tot en met 10 zitten in de lift! Houden zo! Blijven trainen. In de lessen taal zijn we gestart met kern 9. De woorden worden langer en moeilijker dus om te hakken en plakken. Er komen ook nieuwe leesprobleempjes aan bod: aai, ooi, oei... De oefeningen op begrijpend lezen worden ook iets moeilijker. In de lessen WO werken we rond groeien.